Gói thầu: Bảo hiểm xây lắp công trình – trường tiểu học Mỹ Tường, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải.

Gói thầu: Bảo hiểm xây lắp công trình – Kế hoạch đấu thầu trường tiểu học Mỹ Tường, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải.

05
Trong năm 2009
Tính từ ngày bàn giao mặt bằng thi công đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng cộng với thời gian bảo hành.
Giá gói thầu:
 • 8.873.828 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu trường tiểu học Mỹ Tường, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải.