Xây lắp-Chỉnh trang nâng cấp vỉa hè đường Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp-Chỉnh trang nâng cấp vỉa hè đường Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM. Tên dự án: Chỉnh trang nâng cấp vỉa hè đường Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM. Nguồn vốn: Vốn ngân sách. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển

Tên dự án:Chỉnh trang nâng cấp vỉa hè đường Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM
Tên gói thầu:Xây lắp-Chỉnh trang nâng cấp vỉa hè đường Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
151 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM-ÐT: (08)54041004-54042008-Fax: (08)54041003
05/12/2008 đến 22/12/2008
1.000.000 (USD)
22/12/2008 14:00
22/12/2008 14:00