Dặm vá chỉnh trang đô thị, thảm bê tông nhựa đường nội ô thị trấn Uyên Hưng đoạn từ ngã ba Bưu điện đến ngã ba Mùa Muộn

Thông báo mời thầu gói thầu: Dặm vá chỉnh trang đô thị, thảm bê tông nhựa đường nội ô thị trấn Uyên Hưng đoạn từ ngã ba Bưu điện đến ngã ba Mùa Muộn ( khu 5). Nguồn vốn: Vốn ngân sách. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển

Tên dự án:Dặm vá chỉnh trang đô thị, thảm bê tông nhựa đường nội ô thị trấn Uyên Hưng đoạn từ ngã ba Bưu điện đến ngã ba Mùa Muộn
Tên gói thầu:Dặm vá chỉnh trang đô thị, thảm bê tông nhựa đường nội ô thị trấn Uyên Hưng đoạn từ ngã ba Bưu điện đến ngã ba Mùa Muộn ( khu 5)
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Cty TNHH tư vấn xây dựng Tổng hợp Tín Đức, số 17 lô A khu phố chợ Đinh Bộ Lĩnh, P. Phú Cường, TX.TDM, tỉnh Bình Dương, ĐT/Fax:06503.870703
01/12/2008 đến 19/12/2008
1.000.000 (VND)
19/12/2008 09:00
19/12/2008 09:00