Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án Nâng cấp, mở rộng đường Rừng Sác (Giai đoạn hoàn chỉnh mặt đường) – huyện Cần Giờ

Kế hoạch đấu thầu: Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án Nâng cấp, mở rộng đường Rừng Sác (Giai đoạn hoàn chỉnh mặt đường) – huyện Cần Giờ, dự án nhóm B, Giao thông vận tải

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Sở Giao Thông – Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu:1290/QĐ-SGTCC
Ngày ban hành:28/04/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Sở Giao thông – Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu:2140/QĐ-SGTVT
Ngày ban hành:11/12/2008
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Giao thông vận tải
Nguồn vốn:Ngân sách TP. Hồ Chí Minh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 749.566.415.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án Nâng cấp, mở rộng đường Rừng Sác (Giai đoạn hoàn chỉnh mặt đường) – huyện Cần Giờ (3 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Gói thầu tư vấn 9 : Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Kiểm toán
 • 38.887.764 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2010Trọn gói 60 ngày
  02Gói thầu cung cấp dịch vụ bảo hiểm công trình
 • 1.569.220.310 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Hai túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2008 Trọn gói Từ ngày khởi công đến ngày nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng
  03Gói thầu xây lắp chính
 • 700.983.406.567 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV năm 2008, Quý I năm 2009Theo đơn giá 720 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:46
  Ngày xuất bản03/03/2009