Gói thầu: Gói thầu cung cấp dịch vụ bảo hiểm công trình – Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án Nâng cấp, mở rộng đường Rừng Sác (Giai đoạn hoàn chỉnh mặt đường) – huyện Cần Giờ

Gói thầu: Gói thầu cung cấp dịch vụ bảo hiểm công trình – Kế hoạch đấu thầu: Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án Nâng cấp, mở rộng đường Rừng Sác (Giai đoạn hoàn chỉnh mặt đường) – huyện Cần Giờ

02
Quý IV/2008
Từ ngày khởi công đến ngày nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng
Giá gói thầu:
 • 1.569.220.310 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án Nâng cấp, mở rộng đường Rừng Sác (Giai đoạn hoàn chỉnh mặt đường) – huyện Cần Giờ