Xây dựng mới Trạm Y tế xã Phước Kiển

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới Trạm Y tế xã Phước Kiển, dự án nhóm C, ngành Y tế

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Huyện Nhà Bè
Số hiệu: 198/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Huyện Nhà Bè
Số hiệu: 198/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12/12/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Ngân sách quận,
Tổng mức đầu tư:
 • 3.229.238.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới Trạm Y tế xã Phước Kiển (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Xây lắp
 • 2.567.882.221 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quí I/2009Trọn gói Quí I/2009
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 45
  Ngày xuất bản 04/03/2009