test-khdt

Kế hoạch đấu thầu: test-khdt, dự án nhóm A, ngành môi trường.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: dad
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: dad
Số hiệu: dad
Ngày ban hành: 16/11/2009
Loại dự án: Dự án nhóm A
Ngành: Môi trường
Nguồn vốn: ADB + Ngân sách NN, ĐTXD 2007,
Tổng mức đầu tư:
 • 100000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: test-khdt (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  dad dada
 • 12331212 (VND)
 • ĐTXD 2007
  Hai túi hồ sơTheo yêu cầu của nhà tài trợ, Trong nước, Không sơ tuyển sasaTheo thời gian dada
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 46
  Ngày xuất bản 05/03/2009