Dự án đầu tư trang thiết bị phục vụ mặt đất của TIAGS

Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư trang thiết bị phục vụ mặt đất của TIAGS, dự án nhóm C, ngành Hàng không

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Số hiệu: 192/QĐ-TCTHK-KHĐT
Ngày ban hành: 23/01/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Số hiệu: 192/QĐ-TCTHK-KHĐT
Ngày ban hành: 23/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Hàng không
Nguồn vốn: Vốn khác của doanh nghiệp ,
Tổng mức đầu tư:
 • 2.795.721.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư trang thiết bị phục vụ mặt đất của TIAGS (4 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Mua cần kéo máy bay (TIAGS)
 • 823.896.000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển 30 ngàyTrọn gói 45 ngày
  2 Máy đóng gói báo và tạp chí
 • 25.000.000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển 30 ngàyTrọn gói 45 ngày
  3 Máy hút bụi 115 V – 400 Hz
 • 308.385.000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển 30 ngàyTrọn gói 45 ngày
  4 Máy giặt, máy sấy công nghiệp (TIAGS)
 • 1.633.940.000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển 30 ngàyTrọn gói 120 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 45
  Ngày xuất bản 04/03/2009