Tư vấn chung của Dự án Tăng cường An toàn giao thông trên các quốc lộ ở phía Bắc Việt Nam

Kế hoạch đấu thầu: Tư vấn chung của Dự án Tăng cường An toàn giao thông trên các quốc lộ ở phía Bắc Việt Nam, dự án nhóm B, ngành Giao thông vận tải

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia
Số hiệu:Số 106/QĐ-UBATGTQG
Ngày ban hành:09/04/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia
Số hiệu:Số 254/QĐ-UBATGTQG
Ngày ban hành:06/08/2008
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Giao thông vận tải
Nguồn vốn:JBIC, Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 8550135(USD)
 • Kế hoạch đấu thầu: Tư vấn chung của Dự án Tăng cường An toàn giao thông trên các quốc lộ ở phía Bắc Việt Nam (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1Tư vấn chung thuộc Dự án Tăng cường An toàn giao thông trên các quốc lộ ở phía Bắc Việt Nam, vốn vay JBIC (JICA)
 • 8550135 (USD)
 • JBIC,
  Ngân sách Nhà nước
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Quốc tế, Có sơ tuyểnDự kiến 6 tháng Theo thời gianDự kiến 52 tháng, bắt đầu từ tháng 3/2009 đến tháng 6/2013

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Thư mời quan tâm (lần 2) gói thầu Tư vấn chung thuộc dự án Tăng cường an toàn giao thông trên các quốc lộ ở phía Bắc Việt Nam Size 534 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:47
  Ngày xuất bản06/03/2009