Sửa chữa Nhà thi đấu Vân Đồn – Quận 4

Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa Nhà thi đấu Vân Đồn – Quận 4

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận 4
Số hiệu: 296/QĐ-UBND-TH
Ngày ban hành: 27/02/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận 4
Số hiệu: 296/QĐ-UBND-TH
Ngày ban hành: 27/02/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 6.140.011.821(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa Nhà thi đấu Vân Đồn – Quận 4 (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Phần xây lắp
 • 2.368.043.046 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Theo đơn giá 4 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 51
  Ngày xuất bản 10/03/2009