Lập HSMT và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp nền và mặt đường – Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính và công trình công

 Gói thầu 04: Lập HSMT và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp nền và mặt đường – Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính và công trình công

04
Năm 2009
150 ngày
Giá gói thầu:
 • 161525000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính và công trình công cộng cửa ngõ Đông Bắc thành phố Cà Mau