Cung cấp và lắp đặt thiết bị nhận dạng tự động (AIS) cho tàu SM-01 và Long Hải

Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị nhận dạng tự động (AIS) cho tàu SM-01 và Long Hải

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Giám đốc XN VTB&CTL
Số hiệu: 42-20/KHĐT
Ngày ban hành: 05/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Dầu khí
Nguồn vốn: Vốn tái đầu tư của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 499000000(VND)
 • (VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị nhận dạng tự động (AIS) cho tàu SM-01 và Long Hải (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  26/09/VTB-VT Cung cấp và lắp đặt thiết bị nhận dạng tự động (AIS) cho tàu SM-01 và Long Hải
 • 499000000 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 16/3/2009-27/03/2009Trọn gói Thời gian cung cấp hàng : 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 51
  Ngày xuất bản 10/03/2009