Lắp đặt phòng bao che máy vấn điếu

Kế hoạch đấu thầu: Lắp đặt phòng bao che máy vấn điếu

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: công ty thuốc lá long an
Số hiệu: 10/QĐ-TLLA
Ngày ban hành: 04/03/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: CÔNG TY THUỐC LÁ LONG AN
Số hiệu: 10/QĐ-TLLA
Ngày ban hành: 04/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Công nghiệp chế biến
Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 658.486.577(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Lắp đặt phòng bao che máy vấn điếu (2 gói thầu)


  LẮP ĐẶT PHÒNG BAO CHE MÁY VẤN ĐIẾU
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  GÓI THẦU SỐ 01 GÓI THẦU SỐ 01 ( XÂY LẮP)
 • 325.921.358 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển THÁNG 03/2009Trọn gói 20 NGÀY
  GÓI THẦU SỐ 02 GÓI THẦU SỐ 02 (cung cấp thiết bị)
 • 224.609.780 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển THÁNG 03/2009Trọn gói 20 NGÀY
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 51
  Ngày xuất bản 10/03/2009