Tỉnh Quảng Nam mời thầu Dự án thủy điện A Xan, xã A Xan, huyện Tây Giang.

Thay mặt cho chủ đầu tư là UBND tỉnh Quảng Nam, Ban quản lý các dự án Công nghiệp Quảng Nam mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ tham gia đấu thầu gói thầu tổng thầu EPC sau: Tên gói thầu: Dự án thủy điện A Xan, xã A Xan, huyện Tây Giang.

Chính phủ Việt Nam nhận được một khoản tài trợ không hoàn lại của Chính phủ Thụy Ðiển hỗ trợ chương trình năng lượng nông thôn, một phần của khoản tài trợ này sẽ được dành chi trả cho các khoản thanh toán hợp lệ trong các hợp đồng được mời thầu dưới đây.

Thay mặt cho chủ đầu tư là UBND tỉnh Quảng Nam, Ban quản lý các dự án Công nghiệp Quảng Nam mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ tham gia đấu thầu gói thầu tổng thầu EPC sau:

Tên gói thầu: Dự án thủy điện A Xan, xã A Xan, huyện Tây Giang.

Hình thức đấu thầu: Ðấu thầu rộng rãi trong nước.

Hồ sơ mời thầu bán từ 8 giờ ngày 12-12-2008 đến 8 giờ 30 phút ngày 12-1-2009 tại:

Ban quản lý các dự án Công nghiệp

Quảng Nam – 56 Hùng Vương, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Ðiện thoại (Tel): 0510.2240665 – Fax: 0510.3811042

Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng/1 gói thầu (một triệu đồng).

Ðóng thầu: 8 giờ 30 phút ngày 12-1-2009.

Mở thầu: 9 giờ ngày 12-1-2009.

Kể từ ngày 10-12-2008, các nhà thầu quan tâm có thể biết thêm thông tin tại địa chỉ nêu trên.