Mua thuốc vật tư tiêu hao, hoá chất xét nghiệm lần 1 năm 2009

Kế hoạch đấu thầu: Mua thuốc vật tư tiêu hao, hoá chất xét nghiệm lần 1 năm 2009, Dự án nhóm C, ngành Y Tế

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân dân tỉnh lạng sơn
Số hiệu:420/QĐ-UBND
Ngày ban hành:11/03/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân dântỉnh lạng sơn
Số hiệu:420/QĐ-UBND
Ngày ban hành:11/03/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Y tế
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 6910167951(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua thuốc vật tư tiêu hao, hoá chất xét nghiệm lần 1 năm 2009 (07 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thàu số: 1 Thuốc tiêmMua thuốc vật tư tiêu hao hoá chất xét nghiệm lần 1 năm 2009
 • 1682954400 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển9 giờ 30 phút ngày 27 tháng 3 năm 2009Theo đơn giátrong năm 2009
  Gói thầu số 2: Các thuốc khácMua thuốc vật tư tiêu hao hoá chất xét nghiệm lần 1 năm 2009
 • 1163975870 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển9 giờ 30 phút ngày 27 tháng 3 năm 2009Theo đơn giáTrong năm 2009
  Gói thầu số 3: Thuốc đông dượcMua thuốc vật tư tiêu hao hoá chất xét nghiệm lần 1 năm 2009
 • 789789839 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển9 giờ 30 phút ngày 27 tháng 3 năm 2009Theo đơn giáTrong năm 2009
  Gói thầu số 4: Vật tư tiêu hao y tếMua thuốc vật tư tiêu hao, hoá chất xét nghiệm lần 1 năm 2009
 • 1643505233 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển9 giờ 30 phút ngày 27 tháng 3 năm 2009Theo đơn giátrong năm 2009
  Gói thầu số 5: Hóa chất xét nghiệmMua thuốc vật tư tiêu hao, hoá chất xét nghiệm lần 1 năm 2009
 • 1805261892 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển9h 30 phút ngày 27/3/2009Theo đơn giáTrong năm 2009
  Gói thầu số 6: Hóa chất xét nghiệm máy SWELAB AC 920 và máy SWELAB ALFA 20 Mua thuốc vật tư tiêu hao, hoá chất xét nghiệm lần 1 năm 2009
 • 535646292 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển9 giờ 30 phút ngày 27 tháng 3 năm 2009Theo đơn giá9 giờ 30 phút ngày 27 tháng 3 năm 2009
  Gói thầu số 7: Hóa chất xét nghiệm máy sinh hóa tự động HITACHI 740Mua thuốc vật tư tiêu hao, hoá chất xét nghiệm lần 1 năm 2009
 • 932537277 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển9 giờ 30 phút ngày 27 tháng 3 năm 2009Theo đơn giátrong năm 2009
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:52
  Ngày xuất bản13/03/2009