Xây dựng đường giao thông xã Thanh An (thuộc dự án quy hoạch phát triển nông thôn mới xã Thanh An) huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng đường giao thông xã Thanh An (thuộc dự án quy hoạch phát triển nông thôn mới xã Thanh An) huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương, Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 4078/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/09/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 4213/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26/12/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 24.943.001.967(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng đường giao thông xã Thanh An (thuộc dự án quy hoạch phát triển nông thôn mới xã Thanh An) huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương (3 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Đường Ấp Cỏ Trách thuộc công trình đường giao thông xã Thanh An (thuộc dự án quy hoạch phát triển nông thôn mới xã Thanh An)
 • 2.397.533.002 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quí I/2009Theo đơn giá 150 ngày (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ theo chế độ)
  2 Đường Ấp Cà Tông thuộc công trình đường giao thông xã Thanh An (thuộc dự án quy hoạch phát triển nông thôn mới xã Thanh An)
 • 4.626.160.156 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quí I/2009Theo đơn giá 150 ngày (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ theo chế độ)
  3 Đường Ấp Cần Giăng thuộc công trình đường giao thông xã Thanh An (thuộc dự án quy hoạch phát triển nông thôn mới xã Thanh An)
 • 11.871.675.070 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quí I/2010Theo đơn giá 150 ngày (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ theo chế độ)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 52
  Ngày xuất bản 13/03/2009