Tuyến Kênh tiêu T6. Hệ thống thoát nước thị trấn Dĩ An và Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Kế hoạch đấu thầu: Tuyến Kênh tiêu T6. Hệ thống thoát nước thị trấn Dĩ An và Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương, dự án nhóm B, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 7261/QĐ-CT
Ngày ban hành: 27/12/2002
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 760/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 424.643.497.300(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Tuyến Kênh tiêu T6. Hệ thống thoát nước thị trấn Dĩ An và Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương (6 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  08 Thi công xây dựng kênh tiêu T6 và các công trình trên kênh bao gồm: Tuyến kênh dài 1734m, kết cấu BTCTM200, mặt cắt chữ nhật, cống qua đường 7cái, hố ga 35cái, bậc nước 3cái
 • 15.318.770.007 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Theo đơn giá 360 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  8.1 Chi phí quản lý dự án kênh tiêu T6
 • 268.078.920 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009-2010Theo tỷ lệ phần trăm Theo thời gian thực hiện công trình
  8.2 Lập HSMT và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu kênh tiêu T6
 • 37.220.626 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  8.3 Giám sát thi công xây dựng Kênh tiêu T6
 • 240.050.433 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009-2010Theo tỷ lệ phần trăm Theo thời gian thi công công trình
  8.4 Kiểm toán công trình
 • 59.532.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  8.5 Bảo hiểm xây dựng công trình kênh tiêu T6
 • 117.975.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo thời gian thi công công trình
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 52
  Ngày xuất bản 13/03/2009