kế hoạch đấu thầu công trình: Khu di tích lịch sử chiến thắng Ông Hào xã Trường Long, huyện Phong Điền TP.Cần Thơ

Kế hoạch đấu thầu: kế hoạch đấu thầu công trình: Khu di tích lịch sử chiến thắng Ông Hào xã Trường Long, huyện Phong Điền TP.Cần Thơ, dự án nhóm B, ngành Văn hóa

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP.Cần Thơ
Số hiệu:2167/QĐ-UBND
Ngày ban hành:04/09/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP.Cần Thơ
Số hiệu:591/QĐ-UBND
Ngày ban hành:04/03/2009
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Văn hoá
Nguồn vốn:Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 31.512.843.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: kế hoạch đấu thầu công trình: Khu di tích lịch sử chiến thắng Ông Hào xã Trường Long, huyện Phong Điền TP.Cần Thơ (22 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01bãi đậu xe, đường nội bộ, HT cấp, thoát nước, nhà bảo vệ, HT chiếu sáng ngoại vi, sân đường, bồn hòa, cây xanh
 • 7.676.733.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển2009Trọn gói2009
  02đường dây trung áp, hạ áp và trạm biến áp
 • 170.533.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển2009Trọn gói2009
  03hệ thống PCCC, hệ thống chống sét
 • 369.943.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển2009Trọn gói2009
  04nhà truyền thống, nhà quản lý tiếp khách, nhà vệ sinh
 • 6.156.221.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển2009Trọn gói2009
  05đế tượng đài, phù điêu và khu tưởng niệm
 • 5.125.581.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển2009Trọn gói2009-2010
  06trưng bày hiện vật
 • 329.967.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển2012Trọn gói2012
  07tượng đài cao 7,2m và phù điêu
 • 7.247.419.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển2009-2010Trọn gói2009-2010
  08thiết bị
 • 197.346.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển2012Trọn gói2012
  09tư vấn lập dự án
 • 109.194.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển2008Theo tỷ lệ phần trăm2008
  10khảo sát địa chất
 • 104.197.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển2008Trọn gói2008
  11thử tĩnh cọc
 • 245.017.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển2009Trọn gói2009-2011
  12thẩm tra thiết kế BVTC
 • 33.648.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển2008Trọn gói2008
  13thẩm tra dự toán
 • 33.044.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển2008Trọn gói2008
  14thẩm định hồ sơ, lý lịch hiện vật
 • 20.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển2011Trọn gói2012
  15tư vấn lập thiết kế BVTC-dự toán
 • 489.205 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển2008Trọn gói2008
  16lập HSMT và đánh giá HSDT (xây lắp)
 • 61.212.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển2009-2010Trọn gói2009-2010
  17tư vấn giám sát (xây lắp)
 • 430.651.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển2009Theo tỷ lệ phần trăm2009-2011
  18tư vấn giám sát (thiết bị)
 • 1.490.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển2009Theo tỷ lệ phần trăm2012
  19chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình
 • 93.671.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển2009Theo tỷ lệ phần trăm2009-2011
  20chuẩn bị đầu tư và sáng tác phát thảo
 • 196.762.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển2009Theo tỷ lệ phần trăm2009
  21kiểm toán
 • 103.536.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển2009Theo tỷ lệ phần trăm2009-2011
  22bảo hiểm công trình
 • 71.575.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển2009Theo tỷ lệ phần trăm2009-2011
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:56
  Ngày xuất bản17/03/2009