kế hoạch đấu thầu công trình: Khu di tích lịch sử chiến thắng Ông Hào xã Trường Long, huyện Phong Điền TP.Cần Thơ

Kế hoạch đấu thầu: kế hoạch đấu thầu công trình: Khu di tích lịch sử chiến thắng Ông Hào xã Trường Long, huyện Phong Điền TP.Cần Thơ, dự án nhóm B, ngành Văn hóa

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP.Cần Thơ
Số hiệu: 2167/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 04/09/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP.Cần Thơ
Số hiệu: 591/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 04/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Văn hoá
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 31.512.843.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: kế hoạch đấu thầu công trình: Khu di tích lịch sử chiến thắng Ông Hào xã Trường Long, huyện Phong Điền TP.Cần Thơ (22 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 bãi đậu xe, đường nội bộ, HT cấp, thoát nước, nhà bảo vệ, HT chiếu sáng ngoại vi, sân đường, bồn hòa, cây xanh
 • 7.676.733.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 2009Trọn gói 2009
  02 đường dây trung áp, hạ áp và trạm biến áp
 • 170.533.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 2009Trọn gói 2009
  03 hệ thống PCCC, hệ thống chống sét
 • 369.943.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 2009Trọn gói 2009
  04 nhà truyền thống, nhà quản lý tiếp khách, nhà vệ sinh
 • 6.156.221.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 2009Trọn gói 2009
  05 đế tượng đài, phù điêu và khu tưởng niệm
 • 5.125.581.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 2009Trọn gói 2009-2010
  06 trưng bày hiện vật
 • 329.967.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 2012Trọn gói 2012
  07 tượng đài cao 7,2m và phù điêu
 • 7.247.419.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 2009-2010Trọn gói 2009-2010
  08 thiết bị
 • 197.346.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 2012Trọn gói 2012
  09 tư vấn lập dự án
 • 109.194.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 2008Theo tỷ lệ phần trăm 2008
  10 khảo sát địa chất
 • 104.197.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 2008Trọn gói 2008
  11 thử tĩnh cọc
 • 245.017.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 2009Trọn gói 2009-2011
  12 thẩm tra thiết kế BVTC
 • 33.648.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 2008Trọn gói 2008
  13 thẩm tra dự toán
 • 33.044.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 2008Trọn gói 2008
  14 thẩm định hồ sơ, lý lịch hiện vật
 • 20.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 2011Trọn gói 2012
  15 tư vấn lập thiết kế BVTC-dự toán
 • 489.205 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 2008Trọn gói 2008
  16 lập HSMT và đánh giá HSDT (xây lắp)
 • 61.212.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 2009-2010Trọn gói 2009-2010
  17 tư vấn giám sát (xây lắp)
 • 430.651.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 2009Theo tỷ lệ phần trăm 2009-2011
  18 tư vấn giám sát (thiết bị)
 • 1.490.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 2009Theo tỷ lệ phần trăm 2012
  19 chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình
 • 93.671.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 2009Theo tỷ lệ phần trăm 2009-2011
  20 chuẩn bị đầu tư và sáng tác phát thảo
 • 196.762.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 2009Theo tỷ lệ phần trăm 2009
  21 kiểm toán
 • 103.536.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 2009Theo tỷ lệ phần trăm 2009-2011
  22 bảo hiểm công trình
 • 71.575.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 2009Theo tỷ lệ phần trăm 2009-2011
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 56
  Ngày xuất bản 17/03/2009