Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Tủa Chùa – Tả Phình, huyện Tủa Chù – tỉnh Điện Biên

Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Tủa Chùa – Tả Phình, huyện Tủa Chù – tỉnh Điện Biên, dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Điện Biên
Số hiệu: 239/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02/03/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Điện Biên
Số hiệu: 239/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: WB,
Tổng mức đầu tư:
 • 44260000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Tủa Chùa – Tả Phình, huyện Tủa Chù – tỉnh Điện Biên (07 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 1 Gói thầu xây lắp công trình đoạn Km0-Km5
 • 7638000000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2009Theo đơn giá 12 Tháng
  Gói thầu số 2 Gói thầu xây lắp công trình đoạn Km5-Km11
 • 7284000000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Qúy II năm 2009Theo đơn giá 12 Tháng
  Gói thầu số 3 Gói thầu xây lắp công trình đoạn Km11-Km17
 • 7714000000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2009Theo đơn giá 12 Tháng
  Gói thầu số 4 Gói thầu xây lắp công trình đoạn Km17-Km23
 • 7725000000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2009Theo đơn giá 12 Tháng
  Gói thầu số 5 Gói thầu xây lắp công trình đoạn Km23-Km28+710
 • 7176000000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Qúy II năm 2009Theo đơn giá 12 Tháng
  Gói thầu số 6 Tư vấn khảo sát, lập bản vẽ thi công – Dự toán công trình
 • 1244000000 (VND)
 • WB
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Hợp đồng hỗn hợp 01 Tháng
  Gói thầu số 7 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
 • 632000000 (VND)
 • WB
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 01 Tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 56
  Ngày xuất bản 17/03/2009