kế hoạch đấu thầu công trình cải tạo, nâng cấp Bảo tàng TP.Cần Thơ

Kế hoạch đấu thầu: kế hoạch đấu thầu công trình cải tạo, nâng cấp Bảo tàng TP.Cần Thơ, dự án nhóm C, ngành Văn hóa

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP.Cần Thơ
Số hiệu:2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành:15/08/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP.Cần Thơ
Số hiệu:355/QD-UBND
Ngày ban hành:06/02/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Văn hoá
Nguồn vốn:Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 3.387.236.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: kế hoạch đấu thầu công trình cải tạo, nâng cấp Bảo tàng TP.Cần Thơ (13 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01cải tạo, nâng cấp Bảo tàng thành phố Cần Thơ (xây lắp)
 • 2.006.066.511 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển03/2009Trọn gói04/2009
  02cung cấp trang thiết bị công trình: cải tạo, nâng cấp Bảo tàng thành phố
 • 794.888.600 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển05/2009Trọn gói06/2009
  03thẩm tra thiết kế BVTC
 • 3.773.788 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển02/2009Theo tỷ lệ phần trăm02/2009
  04thẩm tra dự toán
 • 3.674.478 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển02/2009Trọn gói02/2009
  05lập Báo cáo KTKT
 • 78.426.824 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển07/2008Trọn gói07/2008
  06lập HSMT và đánh giá HSDT
 • 6.812.681 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển02/2009Theo tỷ lệ phần trăm02/2009
  07lập HSMT và đánh giá HSDT (thiết bị)
 • 2.042.864 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển03/2009Theo tỷ lệ phần trăm04/2009
  08tư vấn giám sát (xây lắp)
 • 47.589.459 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển03/2009Theo tỷ lệ phần trăm04/2009
  09tư vấn giám sát (thiết bị)
 • 6.065.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển03/2009Theo tỷ lệ phần trăm06/2009
  10kiểm định chất lượng công trình
 • 14.276.838 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển03/2009Theo tỷ lệ phần trăm04/2009
  11khảo sát đo vẽ hiện trạng
 • 20.220.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển06/2008Theo tỷ lệ phần trăm06/2008
  12kiểm toán
 • 19.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển03/2009Theo tỷ lệ phần trăm09/2009
  13bảo hiểm
 • 5.417.661 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển03/2009Theo tỷ lệ phần trăm06/2009
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:56
  Ngày xuất bản17/03/2009