Gói thầu: Gói số 5: Gói LCB 4-Mua sắm thiết bị giải phẫu bệnh và xét nghiệm – Dự án thành phần Phát triển bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tinh thuộc

Gói thầu: Gói số 5: Gói LCB 4-Mua sắm thiết bị giải phẫu bệnh và xét nghiệm – Kế hoạch đấu thầu: Dự án thành phần Phát triển bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tinh thuộc

05
08 giờ ngày 30 tháng 3 năm 2009
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 8308127300 (VND)
 • JBIC
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án thành phần “Phát triển bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tinh” thuộc dự án phát triển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, vùng sử dụng vốn vay JBIC-Nhật Bản