Gói thầu: Cung cấp xe nâng Diesel 1,5 tấn (FORKLIFT) – đầu tư kho hàng hóa Nội Bài mới

Gói thầu: Cung cấp xe nâng Diesel 1,5 tấn (FORKLIFT) – Kế hoạch đấu thầu: đầu tư kho hàng hóa Nội Bài mới

Gói thầu thứ 2
Tháng 3-4/2009
Trong vòng 75 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.791.250.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: đầu tư kho hàng hóa Nội Bài mới