Gói thầu: Xây lắp nhà chính, nội thất, phá dỡ nhà hiện trạng, chống sét, mạng cáp thông tin nội bộ. – Nhà làm việc Công ty Điện thoại Đông Tp.HCM

Gói thầu: Xây lắp nhà chính, nội thất, phá dỡ nhà hiện trạng, chống sét, mạng cáp thông tin nội bộ. – Kế hoạch đấu thầu: Nhà làm việc Công ty Điện thoại Đông Tp.HCM

2
2007
2007-2009
Giá gói thầu:
 • 28.804.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Nhà làm việc Công ty Điện thoại Đông Tp.HCM