Gói thầu: Thang máy – Nhà làm việc Công ty Điện thoại Đông Tp.HCM

Gói thầu: Thang máy – Kế hoạch đấu thầu: Nhà làm việc Công ty Điện thoại Đông Tp.HCM

6
2009
2009
Giá gói thầu:
 • 1.451.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Nhà làm việc Công ty Điện thoại Đông Tp.HCM