Gói thầu: Máy nổ phát điện 550KVA – Nhà làm việc Công ty Điện thoại Đông Tp.HCM

Gói thầu: Máy nổ phát điện 550KVA – Kế hoạch đấu thầu: Nhà làm việc Công ty Điện thoại Đông Tp.HCM

8
2009
2009
Price of parcel
 • 824.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Nhà làm việc Công ty Điện thoại Đông Tp.HCM