Gói thầu: Gồm các hạng mục: San ủi mặt bằng; Nhà Ban quản lý; Nhà ở tập thể, nhà ăn và bếp; Kho vật tư; Giếng và hệ thống nước sinh hoạt khu Trung tâm; Vườn ươm

Gói thầu: Gồm các hạng mục: San ủi mặt bằng; Nhà Ban quản lý; Nhà ở tập thể, nhà ăn và bếp; Kho vật tư; Giếng và hệ thống nước sinh hoạt khu Trung tâm; Vườn ươm – Kế hoạch đấu thầu: V/v phê duyệt kế hoạch Làng Thanh niên lập nghiệp Hướng Hiệp tỉnh Quảng Trị.

XL01
QII/2009
300 ngày
Price of parcel
 • 2.515.810.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Làng Thanh niên lập nghiệp Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị