Đường Đông Tây sông Ba Rài- huyện Cai Lậy

Kế hoạch đấu thầu: Đường Đông Tây sông Ba Rài- huyện Cai Lậy, Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: số 469/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18/02/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tìên Giang
Số hiệu: số 971/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 23/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn ngân sách Tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
 • 24.790.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đường Đông Tây sông Ba Rài- huyện Cai Lậy (7 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công
 • 22.947.178 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  2 Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công
 • 277.821.646 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thi công
  3 Tư vấn quản lý dự án
 • 243.503.189 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thực hiện dự án
  4 Kiểm toán
 • 58.737.837 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2010Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày
  5 Thi công xây dựng đoạn phía Đông từ cống Ông Ton- rạch Ông Thiệm+ đoạn phía Tây từ QL1A- UBND xã Thanh Hòa
 • 4.792.262.500 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo đơn giá 300 ngày
  6 Thi công xây dựng đoạn phía Tây từ cầu Thầy Thanh đền sông Tiền
 • 5.390.947.155 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo đơn giá 300 ngày
  7 Thi công xây dựng đoạn phía Đông từ Hội Xuân đến sông Tiền
 • 5.894.431.887 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển quý II/2009Theo đơn giá 300 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 61
  Ngày xuất bản 26/03/2009