Gói thầu: Thi công xây dựng đoạn phía Đông từ Hội Xuân đến sông Tiền – Đường Đông Tây sông Ba Rài- huyện Cai Lậy

Gói thầu: Thi công xây dựng đoạn phía Đông từ Hội Xuân đến sông Tiền – Kế hoạch đấu thầu: Đường Đông Tây sông Ba Rài- huyện Cai Lậy

7
quý II/2009
300 ngày
Giá gói thầu:
 • 5.894.431.887 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường Đông Tây sông Ba Rài- huyện Cai Lậy