Gói thầu: Tư vấn thiết kế (lập Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán XDCT) công trình nhà ở thấp tầng LK-33

Gói thầu: Tư vấn thiết kế (lập Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán XDCT) công trình nhà ở thấp tầng LK-33 – Kế hoạch đấu thầu Công trình nhà ở thấp tầng tại các lô đất LK 28, LK -33 Khu đô thị mới Vân Canh

02
Quý IV/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 330.676.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Công trình nhà ở thấp tầng tại các lô đất LK-28, LK-33 Khu đô thị mới Vân Canh