Gói thầu: Thi công cọc thí nghiệm công trình nhà ở thấp tầng LK-28 và LK-33 – Công trình nhà ở thấp tầng tại các lô đất LK-28, LK-33 Khu đô thị mới Vân Canh

Gói thầu: Thi công cọc thí nghiệm công trình nhà ở thấp tầng LK-28 và LK-33 – Kế hoạch đấu thầu Công trình nhà ở thấp tầng tại các lô đất LK-28, LK-33 Khu đô thị mới Vân Canh

04
Quý IV/2008
30 ngày
Price of parcel
 • 118.800.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Công trình nhà ở thấp tầng tại các lô đất LK-28, LK-33 Khu đô thị mới Vân Canh