Gói thầu: Thí nghiệm cọc công trình nhà ở thấp tầng LK-28 và LK-33 – Công trình nhà ở thấp tầng tại các lô đất LK-28, LK-33 Khu đô thị mới Vân Canh

Gói thầu: Thí nghiệm cọc công trình nhà ở thấp tầng LK-28 và LK-33 – Kế hoạch đấu thầu Công trình nhà ở thấp tầng tại các lô đất LK-28, LK-33 Khu đô thị mới Vân Canh

05
Quý IV/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 258.500.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Công trình nhà ở thấp tầng tại các lô đất LK-28, LK-33 Khu đô thị mới Vân Canh