Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu xây lắp Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi huyệnThuận An tỉnh Bình Dương

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu xây lắp Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi huyệnThuận An tỉnh Bình Dương. Tên dự án: Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi huyện Thuận An tỉnh Bình Dương

Tên dự án:Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi huyện Thuận An tỉnh Bình Dương
Tên gói thầu:Gói thầu xây lắp Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi huyện Thuận An tỉnh Bình Dương
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công ty CP tư vấn và Xây dựng tổng hợp Bình Dương số 07 đường Cách Mạng Tháng 8, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0650.3825923-3822004 Fax: 0650.3811078
18/12/2008 đến 05/01/2009
1.000.000 (VND)
05/01/2009 09:00
05/01/2009 09:00