Gói thầu: Thi công xây dựng phần thô, hoàn thiện mặt ngoài và hàng rào công trình nhà ở thấp tầng LK-28

Gói thầu: Thi công xây dựng phần thô, hoàn thiện mặt ngoài và hàng rào công trình nhà ở thấp tầng LK-28 – Kế hoạch đấu thầu Công trình nhà ở thấp tầng tại các lô đất LK -28, LK-33 Khu đô thị mới Vân Canh

07
Quý I/2009
Theo tiến độ thực hiện dự án
Giá gói thầu:
 • 19.937.670.500 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Công trình nhà ở thấp tầng tại các lô đất LK-28, LK-33 Khu đô thị mới Vân Canh