Gói thầu: Tư vấn kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình nhà ở thấp tầng LK-28 và LK-33 –

Gói thầu: Tư vấn kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình nhà ở thấp tầng LK-28 và LK-33 – Kế hoạch đấu thầu Công trình nhà ở thấp tầng tại các lô đất LK-28, LK-33 Khu đô thị mới Vân Canh

11
Quý I/2009
Theo tiến độ thực hiện dự án
Price of parcel
 • 358.529.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  * Tư vấn
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Công trình nhà ở thấp tầng tại các lô đất LK-28, LK-33 Khu đô thị mới Vân Canh