Gói thầu: Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình – dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở cơ quan Bộ Tài nguyên và môi trường

Gói thầu: Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình – Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở cơ quan Bộ Tài nguyên và môi trường

Số 3
Quý 4/2007
2008, 2009
Price of parcel
 • 160.956.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường