Gói thầu: Gói thầu giám sát thi công xây lắp – Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Doi Lầu huyện Cần Giờ

Gói thầu: Gói thầu giám sát thi công xây lắp – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Doi Lầu huyện Cần Giờ

9
Quí III-2009
365 ngày
Giá gói thầu:
 • 618.143.390 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Doi Lầu huyện Cần Giờ