Gói thầu: Tư vấn chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình – dự án Trường trung học cơ sở Hoàng Lê Kha

Gói thầu: Tư vấn chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình – Kế hoạch đấu thầu dự án Trường trung học cơ sở Hoàng Lê Kha

10
Quý II năm 2009
Từ khi ký HĐ đến khi có quyết định phê duyệt
Giá gói thầu:
 • 137.960.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Trường trung học cơ sở Hoàng Lê Kha