BTXM các đường nhánh nội thị Cần Thạnh

Kế hoạch đấu thầu: BTXM các đường nhánh nội thị Cần Thạnh, dự án nhóm C, Ngành Giao thông vận tải

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND huyện Cần Giờ
Số hiệu: 1505/QĐ – UBND
Ngày ban hành: 04/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND huyện Cần Giờ
Số hiệu: 1505/QĐ – UBND
Ngày ban hành: 04/12/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 4.845.539.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: BTXM các đường nhánh nội thị Cần Thạnh (6 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu thi công
 • 11.633.122 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí IV-2008Trọn gói 15 ngày
  2 Chi phí giám sát thi công xây dựng
 • 103.604.761 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí I-2009Trọn gói 4 tháng
  3 Bảo hiểm công trình
 • 9.402.712 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí I-2009Trọn gói 12 tháng
  4 Xây lắp
 • 4.417.087.770 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quí I-2009Trọn gói 4 tháng
  5 Chi phí chứng nhận sự phù hợp chaasrt lượng công trình
 • 36.261.666 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí II-2009Trọn gói 7 ngày
  6 Chi phí kiểm toán
 • 29.968.959 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí II-2009Trọn gói 7 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 62
  Ngày xuất bản 27/03/2009