Gói thầu: Chi phí giám sát thi công xây dựng – BTXM các đường nhánh nội thị Cần Thạnh

Gói thầu: Chi phí giám sát thi công xây dựng – Kế hoạch đấu thầu: BTXM các đường nhánh nội thị Cần Thạnh

2
Quí I-2009
4 tháng
Price of parcel
 • 103.604.761 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: BTXM các đường nhánh nội thị Cần Thạnh