Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hoà không khí và thông gió – dự án xây dựng trụ sở chi nhánh VCB Hải Phòng

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hoà không khí và thông gió – Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng trụ sở chi nhánh VCB Hải Phòng

Gói 10
Quý IV/2011
09 tháng
Giá gói thầu:
 • 5.309.000.000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng trụ sở chi nhánh VCB Hải Phòng