Mời thầu cung cấp thiết bị của dự án Cải tạo nâng cấp Nhà kỹ thuật nghiệp vụ 3 tầng Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La

Ban quản lý công trình DD-CN, Sở Xây dựng Sơn La mời thầu Gói thầu 02, Phần thiết bị của dự án Cải tạo nâng cấp Nhà kỹ thuật nghiệp vụ 3 tầng – Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La. Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước (nguồn thu xổ số kiến thiết) và các nguồn vốn hợp pháp khác.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

          – Tên bên mời thầu: Ban quản lý công trình DD-CN, Sở Xây dựng Sơn La

          – Tên gói thầu : Gói thầu 02, Phần thiết bị của dự án

          – Tên dự án: Cải tạo nâng cấp Nhà kỹ thuật nghiệp vụ 3 tầng – Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La.

          – Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước (nguồn thu xổ số kiến thiết) và các nguồn vốn hợp pháp khác.

          – Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

          – Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ đến 17 giờ 30 ngày 03 tháng 12 năm 2008

          – Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Tại Ban quản lý công trình DD-CN, Sở Xây dựng Sơn La, Số 41 – Đường Tô Hiệu – Thành phố Sơn La – Tỉnh Sơn La; Điện thoại: 0223.859.742; Fax: 0223.859.742

          – Giá bán 1 bộ hồ sơ mời thầu: 500.000,0 đồng.

          – Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Tại Ban quản lý công trình DD-CN, Sở Xây dựng Sơn La, Số 41 – Đường Tô Hiệu – Thành phố Sơn La – Tỉnh Sơn La; Điện thoại: 0223.859.742; Fax: 0223.859.742

          – Thời điểm đóng thầu: 8h00 ngày 18 tháng 12 năm 2008

          – Bảo đảm dự thầu: 12.000.000,0 VNĐ (Mười hai triệu đồng) Bằng tiền mặt hoặc Thư bảo lãnh của Ngân hàng nhà nước.

          Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 8h30 ngày 18 tháng 12 năm 2008 (giờ Việt Nam), tại Ban quản lý công trình DD-CN, Sở Xây dựng Sơn La; Số 41 – Đường Tô Hiệu – Thành phố Sơn La – Tỉnh Sơn La.

Ban quản lý công trình DD-CN, Sở Xây dựng Sơn La kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 Thành phố Sơn La, ngày 02 tháng 12 năm 2008

             BAN QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH DD-CN
                               Triệu Gia Phong

Tin thông báo mời thầu được đăng trực tiếp qua email và Fax ngày 25/11/2008 tới Thongtindauthau.com