Quyết định phê duyệt dự án đầu tư

Kế hoạch đấu thầu: Quyết định phê duyệt dự án đầu tư, Dự án nhóm C, ngành Bưu chính viễn thông

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: Số 66/QĐ-VTTP
Ngày ban hành: 09/02/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: Số 66/QĐ-VTTP
Ngày ban hành: 09/02/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Bưu chính viễn thông
Nguồn vốn: KHCB của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 5.760.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01/09/NS-TH Hệ thống cung cấp và quản lý các dịch vụ giá trị gia tăng
 • 320.000 (USD)
 • KHCB của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Trọn gói 02 tháng

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Thông báo mời thầu Size 23 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 66
  Ngày xuất bản 02/04/2009