Cải tạo nâng cấp trụ sở Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế

Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo nâng cấp trụ sở Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế, dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Cục hàng hải Việt Nam
Số hiệu: Số 35/QĐ-CHHVN
Ngày ban hành: 16/01/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Cục hàng hải Việt Nam
Số hiệu: 149/QĐ-CHHVN
Ngày ban hành: 10/02/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 2.504.567.856(VND)
 • (VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo nâng cấp trụ sở Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  149/QĐ-CHHVN Cải tạo nâng cấp trụ sở Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế
 • 2.504.567.856 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 4/2009Theo đơn giá 5 tháng

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Thông báo mời thầu Size 25 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 68
  Ngày xuất bản 04/04/2009