Đường huyện 57 – Huyện Cai Lậy

Kế hoạch đấu thầu: Đường huyện 57 – Huyện Cai Lậy, dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: 456/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 16/02/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: 970/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 23/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 6.997.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đường huyện 57 – Huyện Cai Lậy (5 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Tư vấn quản lý dự án
 • 95.07.414 (VND)
 •  (VND)
 • Vốn ngân sách
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển Quí II/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thực hiện dự án
  02 Tư vấn lựa chọn nhà thầu
 • 12.278.169 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển Quí II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  03 Tư vấn giám sát thi công
 • 105.887.543 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển Quí II/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thi công
  04 Nền mặt đường và tuyến ống cấp nước
 • 4.553.333.848 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quí II/2009Theo đơn giá 180 ngày
  05 Bảo hiểm
 • 17.385.457 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 180 ngày

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Size 275 K
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu Size 208 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 67
  Ngày xuất bản 03/04/2009