Gói thầu: Giám sát kỹ thuật xây lắp, thiết bị – Nhà làm việc các phòng ban huyện Đức cơ

Gói thầu: Giám sát kỹ thuật xây lắp, thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: Nhà làm việc các phòng ban huyện Đức cơ

03
Tháng 5/2009
Theo tiến độ công trình
Giá gói thầu:
 • 85.125.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Nhà làm việc các phòng ban huyện Đức cơ