Gói thầu: Kiểm toán – Nhà làm việc các phòng ban huyện Đức cơ

Gói thầu: Kiểm toán – Kế hoạch đấu thầu: Nhà làm việc các phòng ban huyện Đức cơ

07
Quý I/2010
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 17.671.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Nhà làm việc các phòng ban huyện Đức cơ