Gói thầu số 8.1.1 và 16.1.1 cung cấp thiết bị xi lanh thủy lực và các dịch vụ kỹ thuật.

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 8.1.1 và 16.1.1 cung cấp thiết bị xi lanh thủy lực và các dịch vụ kỹ thuật, dự án nhóm A, ngành xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Chính phủ Việt Nam
Số hiệu: 933/cp-cn
Ngày ban hành: 14/07/2003
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ban quản lý dự án thủy điện 6 – EVN
Số hiệu: 227/QĐ-EVN-HĐQT-QLĐT
Ngày ban hành: 20/05/2005
Loại dự án: Dự án nhóm A
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay tín dụng,
Tổng mức đầu tư:
 • 12.000.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 8.1.1 và 16.1.1 cung cấp thiết bị xi lanh thủy lực và các dịch vụ kỹ thuật. (02 gói thầu)


  Gói thầu 8.1.1 va gối 16.1.1 cung cấp thiết bị xi lanh thủy lực , chốt treo và các dịch vụ kỹ thuật cho dự án thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4.
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  8.1.1 và 16.1.1 Gối 8.1.1 và 16.1.1
 • 400.000.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Quốc tế, Không sơ tuyển Từ ngày 15/04/2009 đến 15/05/2009Trọn gói Chậm nhất tháng 3 năm 2010
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 65
  Ngày xuất bản 01/04/2009