Dự án Xây dựng thay thế trường THCS Phạm Văn Cội

Kế hoạch đấu thầu: Dự án Xây dựng thay thế trường THCS Phạm Văn Cội, dự án nhóm C, ngành Giáo dục

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Củ Chi
Số hiệu: 15273/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Uỷ Ban Nhân dân huyện Củ Chi
Số hiệu: 498/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
  • 55.517.216.000(VND)
  • Thông tin xuất bản
    Số xuất bản: 65
    Ngày xuất bản 01/04/2009