Xây dựng mới trường THCS Bình Lợi Trung – Quận Bình Thạnh

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới trường THCS Bình Lợi Trung – Quận Bình Thạnh, dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uỷ Ban Nhân Dân Quận Bình Thạnh
Số hiệu: 2300/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 31/03/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Uỷ Ban Nhân Dân Quận Bình Thạnh
Số hiệu: 2300/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 31/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 58.332.455.417(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới trường THCS Bình Lợi Trung – Quận Bình Thạnh (9 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Thiết kế kỹ thuật xây dựng công trình
 • 864.452.825 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 15/4/2009 đến 30/6/2009Theo tỷ lệ phần trăm Sau khi có QĐ phê duyệt kết quả đấu thầu
  2 Lập HSMT và PT đánh giá HSDT xây lắp
 • 67.062.052 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 30/9/2009 đến 15/01/2010Trọn gói Từ ngày ký hợp đồng đến khi có QĐ phê duyệt kết quả đấu thầu
  3 Lập HSMT và PT đánh giá HSDT cung cấp TB
 • 12.864.465 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 30/9/2009 đến 15/01/2010Trọn gói Từ ngày ký hợp đồng đến khi có QĐ phê duyệt kết quả đấu thầu
  4 Xây lắp
 • 41.783.209.865 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 4/2010Theo đơn giá Dự kiến 18 tháng
  5 Thiết bị (Công trình + công nghệ)
 • 5.005.628.520 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 10/2011Theo đơn giá Sau khi hoàn thành phần xây lắp
  6 Giám sát kỹ thuật xây lắp
 • 727.069.632 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 4/2010Theo tỷ lệ phần trăm Dự kiến 18 tháng
  7 Giám sát lắp đặt thiết bị
 • 38.192.946 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 10/2011Theo tỷ lệ phần trăm Sau khi hoàn thành phần xây lắp
  8 Chi phí TN nén tĩnh cọc
 • 268.008.180 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 4/2010Theo đơn giá Từ ngày ký hợp đồng thi công
  9 Bảo hiểm xây lắp và thiết bị
 • 116.972.096 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 4/2010Theo tỷ lệ phần trăm Từ ngày ký hợp đồng thi công
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 71
  Ngày xuất bản 07/04/2009