Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La

Kế hoạch đấu thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La, dự án nhóm C, ngành Y tế

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
Số hiệu: 3044
Ngày ban hành: 05/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La
Số hiệu: 834
Ngày ban hành: 31/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ,
Tổng mức đầu tư:
 • 106.068.450.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La (06 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Gói thầu 01:San ủi mặt bằng, tường kè, tường rào, rãnh thoát nước, cổng chính,bậc lên xuống
 • 10.418.857.900 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 4/2009Theo đơn giá 360 ngày
  02 Gói thầu 02:Xây lắp nhà khám đa khoa kỹ thuật tổng hợp
 • 14.693.773.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 5/2009Theo đơn giá 400 ngày
  03 Gói thầu 03:Nhà điều trị bệnh nhân nội trú
 • 10.492.741.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 5/2009Theo đơn giá 400 ngày
  04 Gói thầu 04:Nhà làm việc khoa chống nhiễm khuẩn, khoa dược, nhà giải phẫu bệnh lý, nhà ăn, nhà bếp, nhà cầu nối, nhà kho, hiệu thuốc, bể chứa nước, trạm bơm, nhà xưởng garage ô tô
 • 7.888.371.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 5/2009Theo đơn giá 400 ngày
  05 Gói thầu 05:Nhà bảo vệ, nhà để xe bệnh nhân, nhà để xe cán bộ, hệ thống cấp điện, chiếu sáng ngoài nhà, trạm xử lý nước thải, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, sân đường, bó vỉa, hệ thống phòng, chữa cháy, cây xanh, chống mối.
 • 9.173.092.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 5/2009Theo đơn giá 400 ngày
  06 Gói thầu 06:Cung ứng, lắp đặt thiết bị theo dự án được duyệt.
 • 41.889.331.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 02/2010Theo đơn giá 180 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 71
  Ngày xuất bản 07/04/2009